De EU AI Act uitgelegd

EU AI Act

De Europese Artificial Intelligence Act is een wettelijk kader voorgesteld door de Europese Commissie om de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de Europese Unie te reguleren. Deze wetgeving heeft als doel een balans te vinden tussen het bevorderen van innovatie op het gebied van AI en het waarborgen van de bescherming van de rechten, veiligheid en het welzijn van Europese burgers.

De EU Artificial Intelligence Act richt zich op het vaststellen van transparante regels die de risico's van AI-toepassingen beheren en tegelijkertijd de voordelen maximaliseren. Het streeft ernaar een kader te bieden dat innovatie en concurrentievermogen bevordert, terwijl het ook vertrouwen en acceptatie van AI-toepassingen onder Europese burgers versterkt.

Deze wetgeving introduceert verschillende categorieën van AI-toepassingen, variërend van verboden AI-systemen tot hoge en beperkt risico AI-systemen. Elk van deze categorieën wordt onderworpen aan specifieke regels en vereisten, afhankelijk van het potentiële risico voor individuen en de samenleving als geheel.

EU AI Act

Doelstellingen van de EU AI Act

De EU Artificial Intelligence Act heeft verschillende belangrijke doelstellingen die gericht zijn op het reguleren van AI in de Europese Unie en het creëren van een veilige en ethische omgeving voor de ontwikkeling en implementatie ervan. Enkele van de belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Bevorderen van vertrouwen en acceptatie: Het bevorderen van vertrouwen en acceptatie van AI-toepassingen onder Europese burgers door transparantie te bevorderen en de verantwoording van AI-systemen te vergroten.

 • Beschermen van de rechten en veiligheid van burgers: Het waarborgen van de rechten en veiligheid van Europese burgers door het reguleren van AI-toepassingen die potentieel schadelijk kunnen zijn.

 • Waarborgen van ethische en legale ontwikkeling van AI: Het leggen van de nadruk op ethische principes en legale vereisten voor de ontwikkeling en implementatie van AI om ervoor te zorgen dat AI-systemen worden ontwikkeld en gebruikt in overeenstemming met Europese waarden en wetten.

 • Stimuleren van innovatie en concurrentievermogen: Het stimuleren van innovatie en concurrentievermogen op het gebied van AI in de EU, terwijl het ook ethische en legale ontwikkeling bevordert.

Scope van de EU AI Act

De EU Artificial Intelligence Act beslaat veel gebieden en sectoren waarin kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en gebruikt. Enkele van de belangrijkste gebieden die worden aangepakt door de wetgeving zijn:

 • Gezondheidszorg
 • Transport
 • Financiën
 • Overheid

Naast deze sectoren omvat de EU AI Act ook AI-toepassingen die worden gebruikt in andere gebieden zoals onderwijs, retail, energie, veiligheid en meer. Het richt zich op zowel publieke als private bedrijven die AI ontwikkelen, implementeren of gebruiken.

Verboden AI-praktijken

De EU AI Act definieert specifieke AI-praktijken die als verboden worden beschouwd vanwege hun potentieel om schade te veroorzaken, discriminatie te bevorderen, of de veiligheid en privacy van burgers in gevaar te brengen. Enkele van deze verboden AI-praktijken omvatten:

 • Massa-surveillance
 • Sociale scoring
 • Manipulatie van individuen
 • Discriminatoire praktijken

De EU AI Act stelt ook specifieke eisen aan AI-systemen die als "hoge risico" worden beschouwd, zelfs als ze niet expliciet verboden zijn.

Vereisten en verplichtingen

Onder de EU AI Act worden AI-ontwikkelaars, -aanbieders en -gebruikers onderworpen aan verschillende vereisten en verplichtingen om ervoor te zorgen dat AI-systemen voldoen aan ethische en legale normen, evenals de rechten en veiligheid van individuen beschermen. Enkele van deze vereisten en verplichtingen zijn:

 • Risicobeoordelingen uitvoeren
 • Transparantie- en traceerbaarheidsmaatregelen vaststellen
 • Implementeren van data governance-praktijken
 • Verstrekken van documentatie en informatie aan gebruikers
 • Toezicht en handhaving

Het toezichts- en handhavingsmechanisme onder de EU AI Act omvat verschillende aspecten om ervoor te zorgen dat de regelgeving effectief wordt nageleefd en dat overtredingen worden aangepakt. Nelangrijke elementen zijn:

 1. Nationale bevoegde autoriteiten
 2. Europese AI-board
 3. Sancties en boetes

Impact en toekomstperspectieven

De EU AI Act heeft het potentieel om een impact te hebben op de ontwikkeling en adoptie van AI in de Europese Unie. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en de maatschappelijke behoeften evolueren, is het waarschijnlijk dat de EU AI Act onderhevig zal zijn aan verdere discussies, aanpassingen en evoluties. Het is belangrijk dat het wettelijk kader voor AI regelmatig wordt herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het blijft aansluiten bij de doelstellingen van het bevorderen van innovatie, bescherming van rechten en veiligheid, en vertrouwen in AI binnen de Europese Unie. 

Dutch AI
Dutch AI
Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Join dé AI-community en blijf op de hoogte van de laatste updates en events op het gebied van Artificial Intelligence