Efficiente bedrijfsvoering middels op maat gemaakte AI-modellen

AI-model Implementeren

Wil je een op maat gemaakt AI-model dat voor jouw organisatie veel gaat betekenen? Denk aan efficiëntie in besluitvorming, voorspellende data, productinnovatie, kostenbesparingen, risicobeheer en personalisatie.

Laat ons toegewijde team je adviseren in de mogelijkheden voor jouw organisatie en kom met behulp van 8 stappen tot een gedegen implementatie van het AI-model. Na oplevering onderhoudt ons team van engineers jullie AI-model, of we zorgen er met behulp van kennisoverdracht voor dat jullie dit inhouse doen.

Uniek in onze werkwijze is de aandacht voor Responsible AI en het learning on the job. Je houdt zelf de regie en maakt AI onderdeel van je bedrijfsprocessen.

AI-model Implementeren

Wat is Responsible AI?

Responsible AI staat voor het ethisch, transparant en verantwoordelijk ontwikkelen en gebruiken van artificial intelligence.

Het omvat principes en praktijken om te zorgen dat AI-modellen eerlijk zijn, menselijke waarden respecteren, en geen onbedoelde schade veroorzaken. Belangrijke aspecten zijn ethiek, transparantie, eerlijkheid, aansprakelijkheid, veiligheid, privacy, maatschappelijke en milieuwelzijn, en inclusiviteit.

Het maken van een AI-model is niet de uitdaging, er op een verantwoorde manier mee om gaan wel. Dit maakt de aanpak en werkwijze van Dutch AI uniek. Door samen te werken met juristen en deze kennis te koppelen aan de ervaring die we door de jaren hebben opgebouwd, zijn we in staat om jou als geen ander te begeleiden in het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot artificial intelligence binnen jouw organisatie.

Wat is een AI-model?

Een AI-model, of kunstmatige intelligentiemodel, verwijst naar een wiskundige constructie of algoritme dat is ontworpen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Deze modellen worden getraind op grote datasets om patronen en kenmerken te leren, waardoor ze in staat zijn om specifieke taken uit te voeren zonder expliciete programmering.

Bekende voorbeelden zijn:

 • Voorspellende gezondheidszorg
 • Aanbevelingssystemen (zoals Netflix en Spotify gebruiken)
 • Fraudedetectie
 • Voorspellend onderhoud
 • Adaptieve leersystemen

Bij Dutch AI zijn we ervan overtuigd dat we voor elke wens een passende AI-oplossing kunnen bieden. Neem contact op om je behoefte bespreekbaar te maken, dan bieden wij de juiste oplossing!

Offerte aanvragen

Waarom een AI-model?

Een AI-model is een krachtig instrument dat organisaties helpt om slimmer, efficiënter en effectiever te werken:

 • Efficiëntieverbetering

  AI automatiseert tijdrovende en repetitieve taken, waardoor werknemers meer tijd krijgen voor andere werkzaamheden.

 • Oplossen van complexe problemen

  Met het identificeren van patronen in grote datasets die voor mensen moeilijk te verwerken zijn, kom je sneller tot waardevolle informatie. Denk aan data bij wetenschappelijk onderzoek, geneeskunde en financiën.

 • Klantenservice

  AI verbetert de klantenservice door middel van geautomatiseerde chatbots en gepersonaliseerde aanbevelingen, wat leidt tot een betere klantervaring.

 • Voorspellende Analyse

  AI voorspelt toekomstige trends en uitkomsten, wat organisaties helpt om proactief te handelen en risico's te minimaliseren.

 • Productinnovatie

  AI helpt bij het ontwikkelen of innoveren van (nieuwe) producten of diensten door geavanceerde analyse van marktbehoeften en klantenvoorkeuren.

 • Operationele Optimalisatie

  AI helpt bij het optimaliseren van operationele processen, zoals supplychain management, met behulp van voorspellende analyses en realtime besluitvorming.

 • Kostenbesparing

  Door processen te automatiseren en te optimaliseren, helpt AI kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verhogen.

 • Risicobeheer

  AI identificeert patronen en afwijkingen die wijzen op potentiële risico's, zoals fraude of cyberaanvallen.

 • Personalisatie

  AI biedt gepersonaliseerde ervaringen aan klanten of gebruikers, wat kan leiden tot verhoogde tevredenheid en loyaliteit.

Duur en projectteam

Over het algemeen neemt de implementatie van een AI-model enkele maanden in beslag. Complexere projecten kunnen soms een jaar of langer duren. Bij het opstellen van de offerte geven we tijdsindicatie af, toegespitst op jouw opdracht.

Deze onderdelen zijn bepalend voor de tijdsduur:

 • Complexiteit van het model
 • Beschikbaarheid en kwaliteit van data
 • Projectomvang en doelstellingen
 • Het aantal stappen om het AI-model te trainen en de feedback
 • Integratie met bestaande systemen
 • Testen en validatie
 • Juridische en ethische overwegingen

Bij Dutch AI bestaat het projectteam uit een projectleider, business analist, AI-engineer en/of data engineer: alle benodigde expertise voor een succesvolle implementatie van de chatbot of generatieve AI.

Werkwijze

Na akkoord op de offerte plannen we het eerste gesprek. We hanteren voor het volledige implementatie traject de volgende stappen:

 • 1
  Offerte aanvragen

  Vraag je consultancy en implementatietraject direct aan. We nemen contact met je op voor een persoonlijk gesprek. Na afloop van het gesprek ontvang je van ons een persoonlijk aanbod.

 • 2
  Opdracht formuleren

  We stellen duidelijke doelen en specificaties vast om de richting en het doel van het project te bepalen, en zorgen ervoor dat alle betrokken partijen weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt.

 • 3
  Proof of concept (POC)

  We ontwikkelen een voorlopige versie van het AI-model in de vorm van een POC om de haalbaarheid en potentieel van het idee te testen. De resultaten bieden inzicht in de praktische uitvoerbaarheid ervan. Het POC wordt geëvalueerd en gevalideerd, zowel technisch als ethisch. Hierbij wordt gecontroleerd of het voldoet aan de gestelde doelen en of het verantwoordelijkheid principes in acht neemt.

 • 4
  Model trainen stapsgewijs

  Verbeteren van het AI-model doorlopend door in opeenvolgende fases te werken, waarbij feedback wordt verzameld en geïmplementeerd om tot een optimaal eindresultaat te komen. Dit omvat het combineren, opschonen en transformeren van datasets om een geoptimaliseerde en bruikbare dataset voor het model te creëren.

  Afhankelijk van het project kan dit een supervised, unsupervised, of clustering model zijn.

 • 5
  Model testen en valideren

  Lanceren van een basale, maar functionele versie van het AI-model om vroegtijdige gebruikersfeedback te verzamelen en verdere ontwikkeling te sturen. Het model wordt getest op bruikbaarheid, nauwkeurigheid en statistische validiteit. Ook wordt hier aandacht besteed aan Responsible AI en de kwaliteit van de data. Het model wordt in deze fase gevalideerd en, indien nodig, geoptimaliseerd.

 • 6
  Implementatie binnen organisatie

  We integreren het AI-model binnen de organisatie en zorgen voor de nodige training en aanpassingen in bedrijfsprocessen. Denk aan een eindpresentatie, kennisoverdracht aan de lijnorganisatie, en het trainen en opleiden van medewerkers die het model zullen beheren en gebruiken.

  Er wordt ook overwogen of er behoefte is aan aanvullende dienstverlening, zoals regelmatige updates of een expertise training voor de gebruikers van het model.

 • 7
  Monitoring en optimalisatie

  We houden de prestaties van het geïmplementeerde product in de gaten en voeren voortdurend verbeteringen door om efficiëntie, effectiviteit en gebruikerstevredenheid te maximaliseren.

Tarieven

Onze tarieven zijn uiteraard afhankelijk van de wensen die jij hebt en de oplossing die wij daarvoor kunnen bieden. Wanneer je een offerte aanvraagt, nemen we contact met je op voor een persoonlijk gesprek. Na afloop van het gesprek ontvang je van ons een persoonlijk aanbod.

Onderdelen die het tarief bepalen:

 • Aantal benodigde experts
 • Duur van het traject
 • Diversiteit aan functionaliteiten van het AI-model
 • Technische en organisatorische impact

Vraag de offerte aan en geef je wensen aan via de opties.

Offerte aanvragen

Diensten Dutch AI

Ben je benieuwd welke diensten Dutch AI nog meer heeft?

Opleiding AI en gemeente

Opleiding AI en gemeente

Dutch AI heeft in samenwerking met opleidingsinstituut SDU een unieke opleiding ontwikkeld voor medewerkers van de gemeente. In deze driedaagse opleiding maak je kennis met AI, machine learning, advanced analytics, algoritmes en ChatGPT. Vervolgens wordt al deze AI-kennis toegepast op processen, beleidsontwikkelingen en wettelijke kaders die de dagelijkse praktijk vormen in gemeenten.

Het doel van de opleiding is om gemeenteambtenaren te begeleiden bij het ontwikkelen van een doordachte visie over de rol van AI binnen de gemeente.

Word een waardevolle schakel binnen jouw organisatie door een diepgaand begrip te ontwikkelen van de implicaties en mogelijkheden van AI en draag bij aan effectieve strategieën voor de toekomst van jouw gemeente.

Workshop [Nederlandse] AI in één middag

Workshop [Nederlandse] AI in één middag

Ontwikkel in slechts één (mid)dag een diepgaand begrip van AI, met praktische inzichten van AI-experts en een grondige behandeling van de regelgevende aspecten. Bereid je voor op boeiende gesprekken en een solide kennisfundament over AI na deze informatieve workshop.

Dutch AI
Dutch AI
Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Join dé AI-community en blijf op de hoogte van de laatste updates en events op het gebied van Artificial Intelligence